Waarheen met de fokkerij? Wij merken onderweg dat deze vraag sterk opkomt. Er heerst veel twijfel of men op de goede weg is met toenemende problemen rond gezondheid en vruchtbaarheid van de koeien. Een aantal van onze klanten zijn het afgelopen jaar begonnen met het inkruisen van andere rassen, terwijl anderen zijn overgestapt op onafhankelijk stieradvies gericht op sterkere koeien. Verder worden
er veel vragen over gesteld.

Het is goed om ons te realiseren waar we vandaan komen? We laten onze koeien inmiddels gemiddeld 3 keer zoveel melk produceren dan in het jaar 1900. De kg vet productie is zelfs 4,5 keer zo hoog. De toename is de laatste 30 jaar alleen maar steiler geworden en de curve vlakt nog niet af. In dezelfde 30 jaar holt de vruchtbaarheid achteruit en neemt de inteelt sterk toe. Alle tekenen wijzen er op dat we hard hollend op deze wijze tegen grenzen gaan opbotsen.  De trends zullen moeten worden gekeerd door meer prioriteit te zetten op het in balans brengen van fokkerij en bedrijfsvoering.

Als onafhankelijke inseminatiedienst bieden wij de ruimte aan fokkerij-organisaties om hier effectief op in te spelen. De verschillende richtingen zullen zich nog verder moeten bewijzen (bv. inkruisen versus een sterkere Holstein koe). Wij kunnen u helpen door u in verbinding te stellen collega’s die al eerder een andere weg zijn ingeslagen.

Onafhankelijke Inseminatieservice