Het insemineren en drachtig krijgen van uw koeien is onze primaire taak. Daarvoor rijden wij twee keer op een dag een route door ons werkgebied.

 

Het optimale inseminatiepunt in de koe is een heel klein gebiedje vlak achter de cervix in de baarmoeder.  Om dit te bereiken is het belangrijk dat de inseminator rustig zijn werk doet en zich op dat moment kan concentreren. Het werken onder tijdsdruk is niet bevoorderlijk en dat proberen wij zoveel mogelijk te vermijden.  Het is zeker nadelig als de koe niet vaststaat, nog opgezocht en in het nauw gedreven moet worden. Stress bij de koe is niet goed en dat zelfde geldt voor de inseminator

 

De pistoletpunt moet schoon de baarnoeder in. Daarom werken wij standaard met een papierendoekje om de kling schoon te maken voordat we de pistolet inbrengen.

gallery/attachments-Image-KI_schematisch_HBKI_zijaanzicht_site
gallery/attachments-Image-peter2_copy

In de praktijk kunnen zich allerlei bijzonderheden of afwijkingen voordoen. Als ons iets opvalt zullen wij dit direct melden of op een briefje opschrijven.  Dit geldt ook als het ons in een uitzonderlijk geval niet lukt om de cervix te passeren.

In de zomer staat bij veel klanten staat de tochtige koe alleen vast op stal in afwachting van de komst van onze inseminator. Oplopende stress voor de koe in deze situatie is niet bevorderlijk voor de bevruchting. Het is dus in ons aller belang om onnodige stress voor de koe te vermijden. Dit kan door duidelijke vaste afspraken te maken over het al dan niet losmaken van de koe door de inseminator of een andere passende actie. 

 

Voor een incidenteel geval dat u een dag niet thuis bent kunt u een briefje bij de schets doen met instructie.