gallery/attachments-Image-website-HJKI-banner-5-FLAT-copyFokkerij is het balanceren tussen goede eigenschappen in het ras vastleggen en de nadelige effecten van inteelt. De Nederlandse melkkoe heeft zich enorm ontwikkeld sinds KI werd ingevoerd, maar het inteelt niveau is flink meegestegen van onder de 1 % in 1980 tot 4,5% nu. Algemeen wordt inteelt boven 5% als ongewenst beschouwd. De vruchtbaarheid neemt dan af, maar ook de weerstand en de productie. Er zullen zich meer erfelijke gebreken voordoen en meer kalveren worden doodgeboren.

Het is moeilijk hard te maken maar met een gemiddeld inteeltniveau van 4,5% is te verwachten dat voor een gedeelte van de veestapel we hier al mee te maken hebben en dat is wellicht de onderliggende drijfveer achter de toenemende interesse voor inkruisen met andere rassen.

gallery/attachments-Image-Inteelt_Nl_copy


Het blad Holstein International heeft recentelijk uitgezocht dat bij het werken met het pakket stieren van maar één KI organisatie dit inteeltrisico extra hoog is vanwege een gekozen fokkerijkoers.Er is echter nog voldoende bloedvariatie in het Holsteinras en outcross stieren beginnen steeds populairder te worden. Wij raden aan bij paringen een inteelt van niet hoger dan 3,25% na te streven. Overleg met je parings-adviseur of hij dit voldoende kritisch hanteert.

Bij het zelf kiezen van stieren speel je safe als in de drie generaties boven de te fokken pink geen voorouders dubbel voor komen (dus tot en met de

overgrootouders). Wij kunnen hierbij helpen en hebben van al onze stieren een afstammingslijst bij de hand. Kijk eventueel zelf op deze lijst om te checken of een stier bruikbaar is voor uw koe.

Onafhankelijke Inseminatieservice