Het is niet nodig om u eerst aan te melden voordat u van onze diensten gebruik kunt maken. Ook kennen wij geen lidmaatschaps- of inschrijvingskosten.

U kunt direct bellen naar de opgavelijn, 010-5222309 ten zuiden van de Lek of 010-5222307 ten noorden van de Lek, om een eerste inseminatie op te geven.

Normaal geeft u Naam, Plaats en Stierkeuze op en de eerste keer kunt u daar het volledige Adres en UBN aan toevoegen.

Ook is het mogelijk eerst even te bellen met Joop Olieman, 06-51015148, om nog wat nadere informatie te vragen.


Onafhankelijke Inseminatieservice