Voor een eerlijke vergelijking hebben we voor HJKI de totale inseminatieservice kosten berekend inclusief scannen, stieradvies en tochtcontrole. Bij drachtwacht van CRV zijn deze onderdelen namelijk inbegrepen in één totaal bedrag per eerste inseminatie. In deze kostenvergelijking zijn alleen de kosten voor het rietje niet meegenomen. Voor een gemiddeld efficiency getal van 1,8 inseminaties per eerste inseminatie (dit is het gemiddelde voor alle HJKI klanten bij elkaar) ziet de vergelijking er zo uit:

gallery/attachments-Image-drachtwacht_1

Dit betekent voor een bedrijf van 100 koeien inclusief jongvee een HJKI voordeel van 4 euro per jaar per koe ten opzichte van drachtwacht. Bij een groter bedrijf wordt dit HJKI voordeel nog groter omdat dan vaker meerdere koeien per bezoek kunnen worden geinsemineerd (zie tarieven voor de detals).  

 

Maar bij drachtwacht worden geen kosten gerekend voor herinseminaties en de vraag is bij welk efficency getal de omslag ligt naar een voordeel voor drachtwacht. Dat is te bepalen met de volgende grafiek:

gallery/attachments-Image-drachtwacht_2

Voor een bedrijf met 100 koeien inclusief jongvee zijn bij een efficiency getal van 2,35 de kosten van HJKI gelijk aan drachtwacht. Bij de uitzondering van een hoger efficiency getal is er een klein voordeel voor drachtwacht. Bij grotere bedrijven schuift dit omslagpunt naar nog hogere efficiency getallen.

Wij geven de voorkeur aan het transperante HJKI systeem van tarieven gebaseerd op reële kosten omdat de financiele prikkels dan het beste werken. Het snel drachtig krijgen van alle koeien vergt inspanningen van meerdere partijen. Zo is het bijvoobeeld geen goede gedachte dat via het drachtwachttarief de goed geleide bedrijven feitelijk meebetalen aan de problemen om op een matig geleide bedrijf de koeien drachtig te krijgen. Heeft u last van een oplopend inseminatiegetal dan is het beter om alle aandacht te richten op het weer verbeteren van de vruchtbaarheid door extra aandacht van de partijen:

  • inseminatiedienst (conditie baarmoeders, inseminatietijdstip, koeien vastzetten/loslaten, training inseminatoren)
  • voerleverancier (mineralen, droogstand, energiebalans, conditie en weerstand)
  • dierenarts (infecties, weerstand, behandeling afwijkingen)
  • veehouder (tochtcontrole, verzorging na afkalven, huisvesting, management)
  • spermaleverancier (vruchtbaarheid stier, kwaliteit rietje)
  • fokkerijadviseur (inwegen dochtervruchtbaarheid, kracht, conditie en inteelt)